Barion Pixel

A jelen ászf alapján a www.savebygerda.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A tizennégynapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

A vevő írásban, e-mailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a info@savebygerda.hu email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Némethné Fricz Ágnes e.v. nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre / vevőre / termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülés mentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni Némethné Fricz Ágnes e.v. részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Némethné Fricz Ágnes e.v. részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Némethné Fricz Ágnes e.v. a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A a Youniq Store jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

Postai úton:
Kérjük a következő címre juttassa vissza a terméket: Save by Gerda – 1143 Budapest Őrnagy utca 10.